All posts in July 2017

Ánh Sáng Tình Thương – 5th Anniversary on Oct. 22nd 2017

Một đôi mắt sáng trong Sưởi ấm vạn tấm lòng Những mảnh đời bé bỏng Mơ ước và đợi mong Tình thương tràn ngọn sóng Ánh Sáng ngập vườn hồng Chung tay ươm nguồn sống Giúp người vượt đêm đông Cho đời thêm hy vọng Chia sẻ và cảm thông Hạnh phúc thật ấm nồng! ( Thơ Quynh Mai)

Continue Reading →