All posts in May 2016

Thông Báo Mổ Mắt lần thứ 34 tại Bệnh viện Vĩnh Long ngày 15 tháng 5 -2016

Thông Báo Mổ Mắt lần thứ 34 tại bệnh viện Vĩnh Long ngày 15 tháng 5 -2016
Đợt mổ mắt lần thứ 34 của chương trình Ánh Sáng Tình Thương sẽ được thầy Chơn Tịnh tổ chức tại bệnh viện Vĩnh Long ngày 15 tháng 5 -2016 để giúp cho khoảng 100 người bệnh nghèo tại các vùng xa xôi hẻo lánh của tỉnh Vĩnh Long và vùng phụ cận.

Đợt này nhân dịp về Vĩnh Long, các thiện nguyện viên do thầy Chơn Tịnh hướng dẫn cũng sẽ trao tặng căn nhà tình thương do chính các anh chị em đóng góp vào năm 2015.

Được sự hổ trợ  của một vài anh chị em trong nhóm, Ánh Sáng Tình Thương sẽ thuê một chuyến xe từ Vũng Tàu và sẽ ghé qua Saigon đón thêm các thiện nguyện viên cùng tham gia.

Xin hoan hỉ kính báo và rất mong quý vị và các có điều kiện cùng đóng góp tham gia.

Kính

Continue Reading →