All posts in October 2016

Video Operation of 38 &39

Ngày 25  tháng 9 2016, các anh chị em thiện nguyện viên của Ánh Sáng Tình Thương được sự hướng dẫn của thầy Chơn Tịnh đã về Đồng Tháp và Vĩnh Long để trao nhà tình thương do Ánh Sáng Tình Thương tài trợ , thăm viếng và tặng quà cho 80 bệnh nhân mổ mắt đợt thứ 38 tại Bệnh viện Vĩnh Long.
 Ngày 26 tháng 9, 2016 thầy Chơn Tịnh cũng đã giúp cho chương trình Ánh Sáng Tình Thương tổ chức đợt mổ thứ 39 tại bệnh viện Trưng Vương Sài Gòn- Đợt mổ này đã giúp cho 100 bệnh nhân bị cataract tìm lại được ánh sáng.
 Đợt mổ thứ 40 sẽ được thầy Chơn Tịnh tổ chức vào tháng 10 -2016.
Dear friends,
 I would like to share with you the video clip of eye surgery project operation #38 & 39, being held at Vinh Long hospital and Trưng Vuong Hospital – Saigon on Sept. 25 &26, 2016.
 These operations helped to bring the vision back for total of 180 poor cataract patients.
Ven. Thich Chon Tinh will organize the 40th  Operation in Oct 2016.
Thanks for your help and support.
 Tuan- Mai & Friends

 

Continue Reading →

4 năm một chặng đường

My thought about Light of Love: 4 years on the road of helping people Not too many as our wish, but though 37 cataract eye surgeries, we've helped nearly 3700 people regain their vision. Without you, my friends, we cannot do this Thanks for your support and your help.

Continue Reading →