All posts in March 2016

2012-Chuyện Kể Về Một Chuyến Đi Từ Thiện

Với sự đóng góp này, qua hội từ thiện ICAN tại San Jose và thầy Thích Chơn Tịnh, 75 người nghèo đã được giải phẩu mắt miễn phí tại Vĩnh Long và 75 người tại Cân Thơ. Đây là cuộc giải phẩu từ thiện cho những người nghèo bị đục thủy tinh thể đã lâu mà không có phương tiện đễ chửa, nên phải sống với con mắt mờ đục cho tới hôm nay.

Continue Reading →