Thông Báo Mổ Mắt lần thứ 36 :

July 14th, 2016 6:25 am | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Dear friends,

we are so happy to let you that the Eye surgery operation #36 will be held on July 26th 2016 at Trưng Vương Hospital.

This operation will help for about 120 cataract patients

If you have a chance and want to join us giving gifts for patients, please come to the hospital at 2:30pm on the same day.

Thank you very much for your help and support.

 

Ánh Sáng Tình Thương xin thông báo đến quý thầy cô, quý bác, các anh chị các bạn, các em và các cháu:

Đợt mổ mắt lần thứ 36 sẽ được thầy Chơn Tịnh giúp Hội ICAN  tổ chức vào ngày Thứ Ba 26 tháng 7-2016 tại bệnh viện Trưng Vương- Sài Gòn
Đây cũng là đợt mổ thứ 6 của năm 2016. Đợt mổ này sẽ giúp mổ cho khoảng 120 bệnh nhân bị cataract
Các bạn có đều kiện tham gia  xin liên lạc Nhung Trần và Ngọc Đặng ( qua e-mail và facebook) hay đến thẳng bệnh viện vào lúc 2:30 chiều cùng ngày.
Đính kèm là danh sách quý ân nhân và các bạn đóng góp vào đợt mổ này (chú ý có vài ân nhân đóng góp số tiền khá lớn nên Tuấn Mai xin phép được trích và chia ra làm nhiều đợt)

Xin hoan hỉ kính báo

fb:anhsangtinhthuong

next post