Video clip mổ mắt lần thứ 35 ngày 19-6-2016 Bệnh viện Nguyễn Trãi

July 14th, 2016 6:14 am | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Thân mời các bạn vào xem video clip về đợt mổ mắt lần thứ 35 ngày 19-6-2016 tại bệnh viện Nguyễn Trãi Sài Gòn
Đợt mổ này đã mang lại ánh sáng cho 100 đồng bào nghèo tại các vùng thôn quê của các tỉnh Tây Ninh, Kiên Giang, Đồng Nai, Phú Khánh và Bà Ria Vũng Tàu:
https://www.youtube.com/watch?v=WU2pFAnd6r0&feature=share
Cám ơn sự khuyến khích , đóng góp tham gia của các bạn
Chương trình ánh sáng tình thương sẽ tiếp tục dợt mổ kế tiếp vào tháng 7-2016
Thân mến
https://www.youtube.com/watch?v=WU2pFAnd6r0&feature=share

next post

previous post