Thông Báo Mổ Mắt Ngày 25 tháng 7 2014

March 16th, 2016 9:18 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Dear friends,

Ven. Thich Chon Tinh and ICAN will organize the 5th operation of our eye surgery project-2014 on July 25th 2014 at Trung Vuong Hospital- Saigon – Vietnam.

This operation will help to bring the vision back for about 100 cataract patients who are living in Sa Dec, Cao Lanh, BenTre and suburbs of Saigon.

Thanks for your help and support

Tuan-Mai and Friends

Thân kính gởi quý thầy cô, quý  bác, các anh chị và các bạn,
Thượng tọa Thích Chơn Tịnh và Hội ICAN sẽ tổ chức thực hiện đợt mổ mắt lần thứ 5 năm 2014 vào ngày 25 tháng 7 2014 tại bệnh viện Trưng Vương Sài Gòn.
Đợt mổ mắt này dự tính sẽ giúp mang lại ánh sáng cho khoảng 100 bệnh nhân tại các tỉnh Sa Đéc, Cao Lãnh, Bến Tre và các quận ven đô Sài Gòn.
Thật là ngẩu nhiên đợt này thầy lại tổ chức đúng ngày sinh nhật của Quỳnh Mai. Tuấn Mai xin phát duyên gởi ủng hộ thêm $200 nữa để làm quà cho các bệnh nhân.
Chương trình của chúng ta vừa có thêm một ân nhân là cô Nguyễn Tuyết Mai ( miền Nam Cali). Cô Mai có tâm nguyện giúp đỡ người bệnh mắt và cô đã tình cơ biết được chương trình qua blog anhsangtinhthuong.com.Sự tin tưởng của cô đã khuyến khích cho Tuấn Mai và các bạn rất rât nhiều.
Hoan hỉ chào mừng cô vào gia đình tình thương và hoan hỉ kính báo.
Tuấn -Mai và Các Bạn

next post

previous post