Một con số và những tấm lòng

March 16th, 2016 9:17 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Tính hết tháng 6-2014 tổng số tiền đã quyên góp cho chương trình mổ mắt 2014 là:
$20740 US ( thông qua hội ICAN)
Và 6.100.000 đồng VN ( gởi trực tiếp đến Thượng tọa Thích Chơn Tịnh)
Ngoài ra còn nhiều phần quà do quí ni sư và các bạn ở VN tặng khi trực tiếp tham gia các 4 đợt mổ vừa qua.
Thầy Thích Chơn Tịnh và Hội ICAN đang chuẩn bị tổ chức thêm đợt mổ thứ 5.
Khi bắt đầu chương trình mổ mắt năm 2012- Tuấn Mai đã không bao giờ nghĩ chương trình này có thể đạt được con số nêu trên và được nhiều người bạn ủng hộ như vậy
Vô cùng ngưỡng mộ và xin hoan hỉ kính báo.
Kính
Tuấn- Mai và Các Bạn