Phân Ưu

March 16th, 2016 9:11 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Được tin buồn, thân phụ của hai bạn Khải -Tú, ân nhân của chương trình Mổ mắt- ánh sáng tình thương, là:

Giáo sư  Nguyễn Quý Bổng

Nguyên Giám đốc Nha Sư phạm Saigon

                 Nguyên Giáo sư Đại học Quebec, Canada

Người thày khả kính của Gia đình Sư phạm Saigon

Sau thời gian dài lâm trọng bệnh đã  từ trần ngày 23 tháng 4 -2014 tại Ontario, Canada.

Hưởng thọ 85 tuổi

Hội ICAN, Tuấn -Mai và các bạn trong Chương Trình Mổ Mắt Ánh Sáng Tình Thương xin thành kính chia buồn cùng hai bạn Khải- Tú và tang quyến.

Kính nguyện cho hương hồn Bác Nguyễn Quý Bổng sớm an bình về cõi vĩnh hằng.