Eye Surgery Project-2014 – 4th Operation

March 16th, 2016 9:16 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Dear friends,

ICAN and Ven. Thich Chon Tinh will organize the 4th  cataract surgery operation on Monday May 19th, 2014 at Nguyen Trai hospital- Saigon- Vietnam.

The operation will help to bring the vision back for about 100 cataract poor patients who are living in Bà Rịa- Vũng Tàu province.

On behalf of ICAN and the patients,  we greatly appreciate your help and support.

Thank you

Tuan -Mai & Friends

Thông Báo Mổ Mắt Ngày 19 tháng 5, 2014- Bệnh Viện Nguyễn Trãi

Kính thưa quý thầy cô, quý bác, các anh chị các bạn và các em,
Hội ICAN và Thầy Thích Chơn Tịnh sẽ tổ chức đợt mổ mắt lần thứ 4- năm 2014 trong chương trình Mổ Mắt Từ Thiện do Tuấn Mai và Các Bạn Bảo Trợ vào ngày Thứ Hai 19 tháng 5, 2014 tại bệnh viện Nguyễn Trãi Sài Gòn.
Đợt mổ này dự kiến sẽ giúp mang lại ánh sáng cho khoảng 100 người bệnh cườm khô của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Trong tháng năm 2014 chương trình đã nhận được sự đóng góp của chị Tuyết Nguyễn,bác Trà Lữ, anh Vĩnh Hiếu, em Thảo Nguyễn, cô Christine Nguyễn, chị Hạnh Nguyễn, với tổng số tiền là $1460. Riêng bản thân Tuấn Mai đã donate qua ngày Silicon Valley Giving Day ( ngày 6 tháng 5) và được matching $1000 cho chương trình mổ mắt, $1000 cho chương trình học bổng của ICAN.
Bạn Nguyễn Thu An và một vài bạn của Tuấn Mai ở Việt Nam cũng đã hứa tham gia và đóng góp quà tặng cho đợt mổ mắt này.
Xin ngưỡng lòng cám ơn và hoan hỉ kính báo.

Tuấn- Mai và các bạn

previous post