Mổ Mắt lần thứ 21

March 16th, 2016 9:44 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

On July 17, 2015 , Ven . Tich Chơn Tịnh and ICAN organized the 21th operation of  Eye Surgery Project  at Trưng Vương Hospital- Saigon

This operation helped to bring the vision back for 100 cataract patients who are living in An Giang and Dong Thap Provinces – Viet Nam

Attached is the words from Ven. Chơn Tinh:

Thư của Thầy Thích Chơn Tịnh:

Đợt phẩu thuật mắt lần thứ 21 cho 100 bệnh nhân của tỉnh An Giang và Đồng Tháp. Được thực hiện vào ngày 17/07 năm 2015 tại bệnh viện Trưng Vương Sài Gòn do Hội Ican và gia đình nha sĩ Tuấn, Mai cùng các bạn tại Hoa Kỳ tài trợ.Buổi chiều cùng ngày thầy Chơn Tịnh cùng Phật tử Thiện Bửu và các thiện nguyện viên Hội ICan cùng ni sư Thích nữ Chấn Nhân đến thăm tặng mỗi bệnh nhân một phần quà và 50 ngàn đồng tiền mặt.Xin chân thành cám ơn tất cả quí vị

next post

previous post