2012-Danh Sách Các Cô Bác và Các Bạn Tham Gia Vào Chương Trình Eye Surgery sponsored by Tuan _Mai and Friends

March 16th, 2016 7:15 am | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Vĩnh Hào, Thanh Thúy, chị Hạnh, Cô Bảy, chị Thanh, Phước Quí và các bạn, Chị Đoàn Phương Mai và các bạn, chị Đoàn Phương An, chị Đoàn Phương Hà, Đỗ quang Trình và Mỹ Linh, chị Phạm Thị Mai Hoa, bác Trần thị Khang, Bảo Hân và Giang, cậu mợ Bùi Ngoạn Lạc, cô Lê Trà, anh chị Thanh Nguồn, BS. Trinh Lê, cô Nguyễn Thị Rặc, bạn Nguyễn Thanh Hải, bạn Nguyễn Thị Tỳ, bạn Nguyễn Ngọc Tuấn, hai bạn Hưng – Diễm , và vợ chồng Tuấn –Mai

Tổng số tiền đã tài trợ trong năm 2012: $ 7870 US

Tổng số bệnh  nhân được mổ qua 3 đợt của năm 2012: 203 người

next post