Chúc Mừng Năm Mới

March 16th, 2016 8:00 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Cảm Xuân Giáp Ngọ
Ríu rít chim non gọi nắng vàng
Muôn hoa chào đón pháo rền vang
Mã đáo công thành mừng thịnh vượng
Xuân lai hạnh phúc chúc an khang!
Hoàng Tuấn- Quỳnh Mai

post13-1