Cảm Tác Về Chương Trình Mổ Mắt Từ Thiện

March 16th, 2016 8:01 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Our Memories of Saving Blind People in Vietnam .

We are Buddhists from California coming to Vietnam to do volunteer work helping  to bring the vision back blind people.

We are very happy when having brought consolation and joy to them.

Now the blind patients can feel happiness of life, because they can see this world full of light and beloved people around them.

We promise to show the proof of good will to everybody with the miraculous art of medicine.

ThuyMai- VanTra Bui

post14-1

Người mù mơ được thấy trăng sao,

Phật tử thành tâm đáng tự hào!

Cứu chữa bệnh nhân cần ánh sáng,

Hy sinh ngày tháng đã tiêu hao.

Niềm vui mang lại nguồn an ủi,

Ý nghĩa trao ban sức sống trào.

Giang rộng đôi tay đầy thiện chí,

Chúc mừng y thuật được nâng cao!

Thúy Mai- Bùi thị Vân Trà

previous post