Thông báo mổ mắt đợt thứ 33

April 11th, 2016 5:50 am | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Thông báo mổ mắt lần thứ 33 ngày 20 tháng 4 -2016 tại bệnh viện Trưng Vương- Sài Gòn
Chương trình Ánh Sáng Tình Thương, được sự đồng bảo trợ của hội Thiện Nguyện ICAN, do thầy Thích Chơn Tịnh tổ chức và thực hiện sẽ tiếp tục mang ánh sáng đến cho những người bị đục thủy tinh thể.
Đợt mổ thứ 33 ( cũng là đợt mổ thứ 3 của năm 2016) sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng Tư 2016 tại bệnh viện Trưng Vương Sài Gòn- Dự kiến sẽ giúp cho khoảng 100 người bệnh tại các tỉnh Đồng Tháp và An Giang.
Thân mời các bạn trong điều kiện cho phép hãy đến bệnh viện vào lúc 2:30 chiều cùng ngày để  chia sẻ niềm vui tìm lại ánh sáng của những người bệnh nghèo.
Thân kính
Tuấn- Mai và Các Bạn

next post

previous post