Schedule of 5 operations in October 2015

March 17th, 2016 9:53 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Op#23: Oct.14 at Vinh Long Hospital

Op#24: Oct.15 at Cần Thơ Hospital

Op#25: Oct. 16: at Nguyen Trai – SaiGon Hospital

Op#26 Oct. 22: At Trưng Vương Hospital

Op#27: Oct. 23: at Nguyen Trãi Hospital

Lịch Mổ Mắt Tháng 10 năm 2015:

14/10: Đợt Mổ lần thứ 23 tại Bệnh viện Vĩnh Long khoảng 100- 150 bệnh nhân
15/10: Đợt mổ thứ 24 tại Bệnh viện Ô Môn Cần Thơ khoảng 100 -150 bệnh nhân
16/10: Đợt mổ thứ 25 tại Bệnh viện Nguyễn Trãi- Sài Gòn khoảng 100 bệnh nhân
22/10: Đợt mổ thứ 26 tại Bệnh viện Trưng Vương- Sài Gòn – khoảng 100 bệnh nhân
23/10: Đợt Mổ thứ 27 Bệnh viện Nguyễn Trãi- Sài Gòn cho khoảng 200 bệnh nhân Vũng Tàu Bà Rịa

next post

previous post