Video-17th Operation on Jan. 24-2015

March 16th, 2016 9:31 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Ngày 24 tháng 1- 2015 Thầy Chơn Tịnh đã tổ chức đợt mổ lần thứ 17 trong chương trình Ánh Sáng Tình Thương do Tuấn Mai và Các Bạn Bảo Trợ.

Đợt mổ này đã giúp mang lại ánh sáng cho 100 bệnh nhân nghèo của Bà Rịa Vũng Tàu và một vài tỉnh thành lân cận.

Link vào đây để xem video mổ mắt.

On January 24th 2015, Ven. Thich Chơn Tịnh organized the 17th eye surgery operation at the Nguyen Trai hospital- Saigon city Vietnam

This operation helps to bring vision back for 100 cataract patients of Ba Ria- Vung Tau và other provinces.

Link to see to video:

Thanks for help and support.

next post

previous post