Thông Báo Mổ Mắt Ngày 13 tháng 4, 2014- Bệnh Viện Nguyễn Trãi

March 16th, 2016 9:07 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Eye Surgery Project-2014 – 3rd Operation

Dear friends,

ICAN and Ven. Thich Chon Tinh will organize the 3rd  cataract surgery operation on Sunday April, 13th, 2014 at Nguyen Trai hospital- Saigon- Vietnam.

The operation will help to bring the vision back for about 100 cataract poor patients who are living in Cuu Long delta provinces- Southwest Vietnam.

In 2014, we have raised $18,510.00 US and $6.100.000 VN.

After this operation, with the remaining funds, we can help for another 230 patients.

On behalf of ICAN and the patients,  we greatly appreciate your help and support.

Thank you

Tuan -Mai

Thông Báo Mổ Mắt Ngày 13 tháng 4, 2014- Bệnh Viện Nguyễn Trãi

Kính thưa quý thầy cô, quý bác, các anh chị các bạn và các em,

Hội ICAN và Thầy Thích Chơn Tịnh sẽ tổ chức đợt mổ mắt lần thứ 3- năm 2014 trong chương trình Mổ Mắt Từ Thiện do Tuấn Mai và Các Bạn Bảo Trợ vào ngày Chủ Nhật 13 tháng 4, 2014 tại bệnh viện Nguyễn Trãi Sài Gòn.

Đợt mổ này dự kiến sẽ giúp mang lại ánh sáng cho khoảng 100 người bệnh cườm khô của các tỉnh miền Tây.

2 giờ chiều ngày 13/4 thầy Chơn Tịnh, phật tử chùa Thường Quang, các thiện nguyện viên và một số bạn bè của Tuấn Mai sẽ thăm viếng, tháo băng và tặng quà cho các bệnh nhân vừa được mổ .

Tuần lễ cuối tháng 3 2014, chương trình đã nhận thêm sự đóng góp của anh David Dũng Nguyễn, Bác Khang, Monica Đoàn, chị Hop nguyen-Brashear, chị Đoàn Phương Mai và nhiều anh chị đã hứa đóng góp cho các đợt mổ tiếp theo.

Như vậy, trong hai tháng 2 & 3 của năm 2014,  chương trình đã nhận được sự đóng góp tất cả là $4830 (bao gồm cả $1,150 của hai vị ân nhân đã nói rõ số tiền đóng góp nhưng chưa có dịp trao check lại cho Tuấn)

Cùng với số tiền quỹ từ tháng 10/2013 đến tháng 1 2014 – đã thông báo- $13,680, tổng cộng năm 2014 chương trình đã gây quỹ được là $18,510.00 US và $6.100.000 VN .  Sau đợt mổ này, với số tiền quỹ còn lại, chương trình sẽ có thể giúp cho khoảng gần 230 bệnh nhân nữa.

Thay mặt hội ICAN, và các bệnh nhân khiếm thị nghèo của Việt Nam, Tuấn Mai vô vàn cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người.

Kính chúc quý vị luôn an vui và hạnh phúc.

Xin hoan hỉ kính báo

Kính

Tuấn -Mai

previous post