Danh Sách Quý Ân Nhân &Các Bạn Ủng Hộ Đợt Mổ Lần Thứ 20

March 16th, 2016 9:42 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

List of Donors for Operation #20 on June-26-2015

Ngày 26 tháng 6-2015- Bệnh Viện Nguyễn Trãi
( cho 100 bệnh nhân)

1. Tuấn & QuynhMai Nguyễn                            10 bn
2. Julie & Gary Bradford                                    12.5
3. Alice Tran ( for Vân Quach)                           2
4. Thủy Lê                                                          5
5. Tin Cao & Jessica Vu for Thoại Vân               20
6. Tuấn Nguyễn for Son Hoang Nguyen Paypal 12.5
7. Tuấn Nguyễn for Son hoang Nguyen             2.5
8. Le Thanh Thi Hall for Mom                             10
9. Hãng của Quynh Dao matching ( used $2000 trong đợt 19) 10
10. Gia đình Yến Nguyễn ( TM dental)               7.5
11. Minh- Phương ( TM dental)                          2.5
12. Quỹ của Ánh Sáng Tình Thương covered the rest
Tuấn-Mai và Các Bạn xin chân thành cảm ơn và hoan hỉ kính báo.

next post

previous post