Mổ Mắt ngày 8 tháng giêng 2014

March 16th, 2016 7:50 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Xin chia sẻ vài hình ảnh và video clip về đợt Mổ Mắt ngày 8 tháng giêng 2014 tại bệnh viện Trưng Vương Saigon Sau Tết Nguyên Đán, vào khoảng tháng 3 -2014, chương trình sẽ thực hiện đợt mổ thứ hai cho khoảng 80-100 bệnh nhân Have a nice week end.

TM

post9-6 post9-5 post9-4 post9-3 post9-2 post9-1

next post

previous post