Mổ Mắt lần thứ 19

March 16th, 2016 9:36 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

Mổ Mắt lần thứ 19 ngày 25 tháng 4 2015 tại Bệnh viện Nguyễn Trãi – Sai Gòn

Giúp mang lại ánh sáng cho 100 đồng bào các tỉnh Sóc Trăng- Rạch Giá- Phú Yên

Some pictures about the cataract eye surgery operation on April 25th 2015 at Nguyễn Trãi Hospital- Saigon

The operation helps to bring vision back for 100 cataract patients

 

post21-10

post21-9 post21-8

post21-6 post21-5

post21-3

post21-2

next post

previous post