Appreciation Day 2015

March 16th, 2016 9:33 pm | by Tuan Nguyen | Uncategorized

post20-1

Là những người thân và là bạn của Tuấn Mai

Là những người luôn khuyến khích cho chương trình Ánh Sáng Tình Thương

Kính mời quý thầy cô, các bác, các anh chị, các bạn và các em dành chút thời giờ đến với Appreciation Day để chia sẻ với những thành quả của chương trình Mổ Mắt do Tuấn- Mai và Các Bạn Bảo Trợ

As our family and friends, you always stand there for us.

Why don’t you come to join us for the Appreciation Day on May 17th 2015

Tuan & Quynh Mai Nguyen

next post

previous post